|

Analysts Reports

BOCOM International

COMPANYGuosen Securities (HK)

NAMELiu Chang

EMAILliuc@guosen.com.hk

NAMERaymond Ip

EMAILraymond.ip@guosen.com.hk

Mizuho Securities Asia Ltd

COMPANYQilu Internnational

NAMEIsaiah Yeung

EMAILIsaiah.yeung@qlzq.com.hk

BOCOM International

COMPANYBOCOM International

NAMEHe Wei

TEL+8610 8800 9788

EMAILhewei@bocomgroup.com

Mizuho Securities Asia Ltd

COMPANYMizuho Securities Asia Ltd

NAMEKen Ma

TEL +852 2685 2067

EMAILken.ma@hk.mizuho.sc.com

UOB Kay Hian

COMPANYUOB Kay Hian

NAME Shi Yan

TEL +86 21 54047225

EMAILyan.shi@uobkayhian.com